Intellektuaalne omand

Anname nõu ettevõtetele ja eraisikutele autoriõiguse ja tööstusomandi objektidega (kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli, patendi, geograafilise tähise jm) seonduvates küsimustes. Esindame tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Tolliametis ning kohtutes. 

 

Osutame järgmisi teenuseid:

  • Nõustamine seonduvalt intellektuaalse omandi registreerimise ja kaitsmisega
  • Intellektuaalse omandiga seotud lepingute (sh autorilepingud, kaubamärgi võõrandamise lepingud, kaubamärgi pantimise lepingud, litsentsilepingud) koostamine ja analüüs
  • Intellektuaalse omandiga seotud vaidlused ja läbirääkimised
  • Autoriõigustega seotud vaidlused
  • Arvutiprogrammide, andmebaaside kasutamisega seotud lepingud ja vaidlused