Valdkonnad

Nõustame kliente riigiettevõtetest ja rahvusvahelistest korporatsioonidest kuni väikese- ning keskmise suurusega ettevõteteni. Nõustame teid igas tegutsemise faasis – alates ühingu asutamisest ja laienemisest kuni võimaliku likvideerimiseni.