Karistusõigus

Esindamine süüteoasjades kohtueelsetes organites, ametiasutustes ja kohtutes, sh 

  • kaitsmine eeluurimise staadiumis, ülekuulamistel jm kohtueelsetel menetlustoimingutel 
  • kaitsmine kohtus, osalemine kohtuistungitel, otsuste vaidlustamine