Maksuõigus

Nõustame eraisikuid ja ettevõtteid kõigis maksualastes küsimustes.

  • Analüüsime maksuriske sh ettevõtete üleminekul, kinnisvara müügitehingutel.
  • Koostame kaebusi jm dokumente.
  • Esindame eraisikuid ja ettevõtteid maksualastes vaidlustes Maksu- ja Tolliametis ning kohtutes.