Esindamine riigikohtus

Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus vandeadvokaadid on Riigikohtus vaidluste lahendamise valdkonnas Eestis tunnustatud spetsialistid. Oleme Riigikohtus sisuliste lahenditeni jõudnud kohtuasjades kliente esindanud enam kui paarisajal korral. 

Oleme esindanud nii hageja, kostja, kaebaja, kolmanda isiku kui ka haldusorgani huve ja kaitsnud süüdistatavaid. Oleme esindanud nii eraisikuid, väike- kui suurettevõtjaid. Seetõttu suudame igale kohtuasjale läheneda personaalselt, hinnata vaidluse perspektiive ja tagada kliendile optimaalseima viisi tema huvide kaitseks. 

 

Näiteid tehtud töödest: 

  • Kliendi esindamine seaduse põhiseadusele vastavuse kontrollimisel
  • Kliendi õigeksmõistmine süüdistuses konkurentsi kahjustava eesmärgiga ettevõtjate vahelises kooskõlastatud tegevuses
  • Kliendi õigeksmõistmine võimuliialduses
  • Kliendi õigeksmõistmine mõjuvõimuga kauplemises
  • Kliendi edukas esindamine maksuotsuse tühistamise nõudes
  • Kliendi edukas esindamine turu ülevõtmise vaidluses
  • Kliendi edukas esindamine tööõnnetust puudutavas vaidluses