Äriõigus

Nõustame väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest kuni rahvusvaheliste kontsernideni kõikides äriõiguse valdkondades alates ettevõtte asutamisest ja laienemisest kuni võimaliku likvideerimiseni. Abistame nii igapäevase äritegevusega seotud küsimustes kui ka ettevõtte tegevuse ümberkorraldamisel ja osanike/aktsionäride vahelistes vaidlustes. Samuti saame koos pikaajaliste koostööpartneritega osutada kaasabi ühingute raamatupidamise korraldamisel.  

Koostame dokumente (põhikirjad, aktsionäride lepingud, juhtimisorganite (üldkoosoleku, juhatuse ja nõukogu) protokollid ning otsused, ühinemis- ja jagunemislepingud jm) ning viime läbi olemasoleva dokumentatsiooni õiguslikke auditeid ja anname juhtimisorganite tegevusele õiguslikke hinnanguid

 

Aitame järgmistes küsimustes:

  • Ühingute, filiaalide ja esinduste asutamine ja registreerimine
  • Ettevõtete üleminek, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
  • Tehingud osade / aktsiate ja varaga (müük, vahetus, pantimine)
  • Osa-/aktsiakapitali suurendamine / vähendamine
  • Äriühingute juhtimisega seotud küsimused (sh juhtimisorganite õigusi ja vastutust puudutavad küsimused, juhatuse liikme lepingud ja juhtorganite liikmetega seotud vaidlused)
  • Aktsionäride vahelised vaidlused  
  • Ühingu õigusauditi (due diligence) korraldamine ja läbiviimine
  • Vajalike dokumentide koostamine (sh osanike / aktsionäride vahelised lepingud, üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse koosoleku protokollid ja otsused, põhikirjad)
  • Ühingute nõustamine igapäevase tegevuse korraldamisel (sh registritoimingud)
  • Ettevõtete likvideerimine