Maksejõuetusmenetlus

Nõustame eraisikuid ja ettevõtteid pankrotimenetluses ja saneerimisel, kaitstes vajadusel nii võlausaldajate kui võlgnike huve ning vara. Anname nõu juhtkonna vastutuse küsimustes, esitades vajadusel nõudeid juhtkonna vastu või esindame juhtkonna vastu esitatud pretensioonide lahendamisel. Koostame pankroti- ja nõudeavaldusi. Esindame võlausaldajaid pankrotitoimkonnas.

 

Osutame muu hulgas järgnevaid teenuseid:  

  • Pankrotimenetluse või saneerimismenetluse alustamiseks vajalike dokumentide koostamine (sh pankrotihoiatus, pankrotiavaldus, saneerimisavaldus või võlgade ümberkujundamise avaldus)
  • Pankrotimenetluses nõude koostamine ja esitamine jm pankrotimenetlusega seonduvate dokumentide koostamine
  • Kliendi esindamine läbirääkimistel võlgnike ja võlausaldajatega
  • Nõude esitamine äriühingust võlgniku kohustuste eest isiklikult vastutava isiku (osanik või juhatuse liige) vastu
  • Esindamine pankrotimenetluses (sh pankrotitoimkonnas, võlausaldajate üldkoosolekul (sh nõuete kaitsmise koosolekul) ja kohtus)
  • Äriühingu lõpetamine ja likvideerimine
  • Saneerimisnõustamine